Rädda liv idag och imorgon. För 59 kronor.

Den värsta torkan på 35 år i Malawi skördar offer. Flera miljoner människor lider av akut matbrist. Situationen förvärras för varje dag som går. Skolor står halvtomma eftersom barn skickas ut av sina föräldrar att leta mat eller för att de helt enkelt inte har kraft nog att gå hemifrån.

Orsaken till den svåra torkan är väderfenomenet El Niño, som i regionen innebär en ihållande torr vind. Och när väl regnen kommer är skyfallen så kraftiga att grödorna spolas bort. Årets skördar riskerar att bli rekordlåga vilket innebär att katastrofen breder ut sig och lär drabba ännu fler. Nu behövs akuta insatser i form av matpaket men även hållbara åtgärder som leder till tåligare grödor och odlingar.

Krisen i Malawi bevisar hur viktigt det är med långsiktigt bistånd. År efter år av minskade skördar kan leda till permanent hungersnöd och för att bryta den onda cirkeln av katastrofer krävs insatser som ger Malawis bönder en chans på längre sikt.

We Effect bidrar med hjälp till familjer som fått sina skördar förstörda, och därför står helt utan mat. Familjerna får utsäde av bland annat kassava och sötpotatis och dessa grödor är tåligare i det extrema klimatet. Utvecklingsprojektet i Malawi har pågått i tio år, i flera delar av landet. Vi arbetar långsiktigt med upprustning av jordbruket och utbildning av bönder. Här är några av de projekt som vi arbetar med:

• Distribution av torktåliga grödor som kassava och sötpotatis, som kan odlas inom två till fyra månader.

• Utbildning i vinterodling så odlingarna kan skördas flera gånger per år.

• Mat till skolbarn, genom samarbete med bondegrupper och skolor får barn mat i skolan.

Tillsammans kan vi se till att fler humanitära katastrofer undviks. Med din hjälp ökar chansen till en ljusare framtid för de drabbade i Malawi, på både kort och lång sikt. Ett utsädespaket för en familj kostar bara 59 kronor. Är du med?