WE EFFECT PÅ 140 TECKEN


Vi är en biståndsorganisation med verksamhet i 25 länder. Genom långsiktigt arbete hjälper vi människor att ta klivet ur fattigdom för gott.

BERÄTTELSER


Här nedan kommer fyra olika berättelser från vår verksamhet att publiceras, en efter en. De är öppna för alla att läsa och ta del av. Och även om du inte är en av våra digitala volontärer, så är du självklart välkommen att dela med dig av berättelserna till dina vänner.

Rädda liv idag och imorgon. För 59 kronor.


– Alla behöver mat, det är vår högsta prioritet just nu. Matbristen gör att utvecklingen går bakåt. Istället för att arbeta letar människor mat, säger Eunice.

Rädda liv idag och imorgon. För 59 kronor.

Kvinnorna är hoppet för Sri Lanka.


– Förut bodde jag i ett skjul. Det nya huset är säkrare för min familj.

Kvinnorna är hoppet för Sri Lanka.

Jordgubbar mot minskat utanförskap för Balkans romer.


Goda jordgubbar gör världen lite bättre.

Jordgubbar mot minskat utanförskap för Balkans romer.

TILLSAMMANS
MOT FATTIGDOM


We Effect förändrar människors liv. Vi förser människor med kunskap, hjälper dem att bättre nyttja sin mark och underlättar för dem att jobba tillsammans. Då kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. Läs mer om vårt långsiktiga arbete för en mer rättvis och hållbar värld här.